Storängen & Villa Väsby

Vårt lilla Bed & Breakfast ligger i Storängen, ett vackert kulturskyddat område nära Nacka Forum och nära Stockholm City. De flesta villor i Storängen började bebyggas redan 1904. Stilidealen är de som härskade vid sekelskiftet, framförallt nationalromantik och jugend och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Husvolymerna är stora och husen har ofta stora rejäla tak. Många fönster är spröjsade med många små fönster och flera av husen har grönmålade detaljer. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!

Villa Väsby byggdes 1925 i nationalromantisk stil som tjänstebostad till Väsby gård Utanför Katrineholm. Idag finns byggnaden i miniatyr på Julita Museum för att där representera den typiska Sörmländska byggnaden. År 2002 flyttades huset till Storängen. Den stora röda villan med gröna kolonner och spröjsade fönster placerades då endast några meter från befintliga gamla knotiga äppelträd.

Vi som bor här i Villa Väsby är familjen Irengård. Familjen består av Maria & Stefan, fem barn samt hunden Arthur.(Bilden nedan är hunden Winston) Vi driver här det lilla familjära Villa Väsby Bed & Breakfast. På adressen finns även företaget för beställning av gräsmatta på rulle se Gräs.nu

20160427_192539